akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,akkreditálás, akkreditálás, audit, auditálás,

EOW JOGI KÖVETELMÉNYEI - ÉRTELMEZÉSEK

A cikkek főmenű alatt talál erről a témáról egy tájékoztató, aktualizált magyarázatot.

Ebben a témában (is) szívesen konzultálunk - annál is inkább, mivel rendőrségi, bírósági ügyet, komoly veszteségeket lehet megelőzni.

 

333/2011 EU RENDELET 6. CIKK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

„(5) A rendszernek e cikk előírásaival való összhangját egy, a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) foglalt fogalommeghatározás szerinti és a rendelettel összhangban akkreditálást nyert megfelelőségértékelő szervezetnek vagy bármely más, a szervezeteknek a közösségi környezetvé­ delmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikke 20. pontjának b) alpontja szerinti környezetvédelmi hitelesítőnek hitelesítenie kell. A hitelesítést háromévente kell elvégezni.”

 

A 765-ös EU rendelet szerint minden akkreditált megfelelőség értékelő szervezet értendő!

Vagy bármely más    ----   EMAS hitelesítő.

Ha csak EMAS lenne, akkor a negatív diszkrimináció alakulna – ami az EU-ban nem elfogadott.

 

715/ 2013 EU 5. Rendelet CIKK IRÁNYÍTÁSI RENDSZER  

„(5) Az irányítási rendszernek e cikk előírásaival való összhangját egy, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) foglalt fogalommeghatározás szerinti és a rendelettel összhangban akkreditálást nyert megfelelőségértékelő szervezetnek vagy az európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikkének 20. b) pontjában foglalt fogalommeghatározás szerinti környezetvédelmi hitelesítőnek hitelesítenie kell. A hitelesítést háromévente kell elvégezni.”

 

ITT IS VAGYLAGOS  AZ ISO 9001-14001 ÉS AZ EMAS HASZNÁLHATÓSÁGA!

 

765/2008 EK rendelet teljesen különválasztja az EMAS hitelesítést.

 

  1. Cikk Fogalommeghatározások

 

„10. „akkreditálás”: a nemzeti akkreditáló testület tanúsítása arról, hogy egy megfelelőségértékelő szervezet megfelel a meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységek ellátásához a harmonizált szabványokban megállapított követelményeknek és amennyiben alkalmazandó, bármely további követelménynek, beleértve a vonatkozó ágazati szabályozásokban meghatározottakat is;”

 

„13. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési tevékenységeket – beleértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést – végző szervezet;”

 

EZEN RENDELET AZ EMAS-T MEG SEM EMLÍTI – TELJESÍTVE A DISZKRIMINÁCIÓ MENTESSÉG KÖVETELMÉNYÉT!

 

A 2012 évi CLXXXV Törvény a hulladékról:

„7. A hulladékstátusz megszűnése”

„9. § (1) Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

  1. a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,
  2. b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
  3. c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
  4. d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.”

 

  1. § 

„ (3) *  A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolását jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet végezheti.

(4) *  A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezet - kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában - negyedévente ellenőrzi.”

 

Tehát itt akkreditált minőségbiztosítási rendszer-tanúsító (lehet minőségirányítási /ISO 9001-KIR/ és/vagy környezetirányítási /ISO14001-KIR/ megfelelés értékelő) szervezetről van szó, amely szakmailag ellenőrzi – többek között – a technológia betartását! (Itt a szakma vár még további magyarázatot adó jogszabályra – bár ezt megtették és megteszik az illetékes hatóságok, kormányhivatalok.)

 

 Az MSZ EN 15359:2012 szabvány (Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Jellemzés és osztályok) szakmailag teljesen jó logikáját követve:

A minőség/környezetirányítási rendszer szabályozza az EOW (fizikai, kémiai, biológiai) műveletet.

Az anyagból egységeket (sarzsokat) képeznek – ennek maximális mennyisége: 1500 tonna (SRF esetén). Ezt előírások szerint mintázzák, és akkreditált laborvizsgálatra küldik.

A vizsgálatok eredménye alapján a vállalkozás környezetvédelmi szakembere osztályba sorolja és termékké minősíti azt az egységnyi anyagot, amely ez után termékként használható.

Azt az egész rendszer követelményeknek megfelelő működését ellenőrzi, „hitelesíti” az akkreditált tanúsító szervezet (akkreditálás: szigorúan betartott nemzetközileg egységes szabályok szerint működő kompetens ellenőrzés).

 

Az EMAS alapon akkreditálás nélküli multinacionális cég árszinten három évre szóló tanúsítvány kiadása (többek között évenkénti ellenőrzés nélkül!)  szakmailag nem védhető!! –  ez például a három évre az teljes állandóságot követel meg (mi van a változás nyomon követésével, stb?).

Három év alatt a bejövő anyag minősége akár óránként is változik.  Módosul a technológia, a határértékek stb. (Lásd a mellékelt cikkeket a ZIP Magazinból – le lehet vonni a következtetéseket….)

 

A FENTIEK SZERINT KOMOLY KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMAI GYAKORLATTAL TÖBB SZERVEZETNÉL (komposzt előállító, veszélyes hulladék égetéséből származó hő hasznosító és SRF gyártó) VÉGZÜNK EOW AUDITOKAT.

A környezetvédelmi hatóság egyik partnerünk engedélyében az EUROCERT Kft-t jelölte meg EOW auditornak, tanúsítónak.

 

Több éves gyakorlattal rendelkezünk RDF (Refuse Derived Fuel) és SRF (Solid Recovered Fuel) technológiák auditjában, működésének tanúsításában.

 

Oláh Péter

EUROCERT Kft.Utolsó frissítés: 2023-12-13 18:35:31

Copyright © 2018 EUROCERT Kft. | NAH által akkreditált tanúsító!