INFORMÁCIÓKÉRŐ LAP TANÚSÍTÁSI AJÁNLATADÁSHOZ

(Az adatokat üzleti titokként kezeljük. Folyamatainkról honlapunkon tájékozódhat!)

Minta! Kitölthető változat a lap alján.

A TANÚSÍTANDÓ SZABVÁNY:

 

 

1. A cég neve:

 

 

2. A cég székhelyének címe:

 

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

3. A felelős vezető neve, beosztása:

 

 

4. A kapcsolattartó neve, beosztása:

 

 

5. A tanúsítás tervezett tárgyköre (ISO 9001 esetén kizárások/nem alkalmazhatóságok)

 

 

5.1. Van-e hozzáférési engedélyhez kötött terület vagy adat?

 

 

6. Alvállalkozásba kiadott főbb folyamatok és azok aránya a tanúsítandó tevékenységben:

 

 

7. Jelenleg van-e tanúsított rendszerük (melyik szabvány szerint, ki tanúsította)?

 

 

8. MEBIR esetén a veszélyességi osztály ( 5/1993 1226 MÜM rendelet):

 

KIR esetén a tevékenység: engedély köteles (E), bejelentés köteles (B):

 

 

9. Az irányítási rendszer keretében cég létszáma, vezető/fizikai, műszakok száma:

 

INFOBIZ esetén az információs vagyonkezelők száma:

 

 

10. Főbb érdekelt felek/vevőkör:

 

 

11. A cég szervezeti felépítése.

(kérjük mellékelje a szervezeti sémát)

 

12. Az ajánlatadás határideje:

 

 

13. Az ajánlat címzettje:

(név, beosztás)

 

14. A felkészítő cég/személy neve:

 

15. Az ajánlat elbírálásának várható időpontja:

 

16. Milyen információ-forrás alapján fordult társaságunkhoz?

 

 

 

17. KIR esetén vonatkozó főbb jogszabályok:

 

 

18. Rendszerkiépítés kezdete/vége:

 

 

 

19. A tanúsítás tervezett (határ)ideje:

 

 

A tanúsítandó telephely adatai:

(A rendszerbe bevont több telephely esetén telephelyenként kérjük megadni.)

Cím, tel/fax:

 

Létszám (szell./fiz.), műszakszám:

 

Termékek, tevékenységek leírása:

 

Alkalmazott technológia(k):

 

Főbb gépek, berendezések:

 

OPCIONÁLIS ADAT:

 

Felhasznált anyagok, mennyiségük (vegyszerek, stb.):

 

Kibocsátott anyagok (hulladék, szennyvíz, gázok, stb.):

 

Kockázatértékelés alapú szabványnál kiemelt kockázati tényezők ismertetése:

 

Helyszíni adottságok: (pl.: érzékeny környezetek közelsége, felszíni vizek, lápvidék, növényi és állatvilág, emberi közösség )

 

ÉBIR esetén HACCP rendszerek száma

 

ÉBIR esetén CCP-k száma

 

ÉBIR – oPRP-k száma

 

 

Dátum:

 

 

Aláírás:

 

 

Kitölthető / Nyomtatható változat (Microsoft Word)