Hírek, aktualitások

Örömmel jelezzük partnereinknek, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) sikeresen befejezte megújító akkreditálásunkat MSZ EN ISO 9001 MIR, MSZ EN ISO 14001 KIR, MSZ EN ISO 45001 MEBIR és MSZ ISO/IEC 27001 INFOBIZ szabványokra. Akkreditálásunk így újabb 5 évre érvényes - a felügyeleti akkreditálások sikeres elvégzésével.


2022 januárjában több GINOP pályázat leadása zárult le. A pályázat feltételei között hazai akkreditálással rendelkező tanúsító szervezet által tanúsított irányítási rendszer működtetéséért jelentős plusz pontok jártak.Több vállalatnak segítettünk ezen cél elérésében. 


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) felkérte ügyvezető igazgatónkat - aki tagja az Akkreditálási Tanácsnak és a NAH Pártatlansági Tanácsadó Testületének - vegyen részt egy minősítói kizárási indítvány kivizsgálásában. 

A vizsgálat során többek között meggyőződtünk, hogy a NAH a pártatlansági kérdéseket a legkomolyabban ellenőrzi, a témával kapcsolatos tevékenységeket átláthatóan, hitelesen kezeli. 


Felhívjuk szíves figyelmüket a 2012. évi CLXXXV. törvény a a hulladékró. 7. A hulladékstátusz megszűnése rész 4. pontjára:

"(4) *  A termék előállítója a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, amelynek részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. A minőségbiztosítási rendszernek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó követelményeket kell legalább tartalmaznia."

Az EUROCERT Kft már több cégnél sikeresen teljesített ilyen auditokat a megrendelő és a hatóság megelégedésére. Ez úton is aktívan részt veszünk az EU hulladék sratégiájának megvalósításában. 

Auditjaink során széleskörű tapasztalatainkkal segítjük a cégeket - betartva a tanácsadásra vonatkozó szabályozásokat. 

 


 Mezőgazdasági gazdálkodók, vállalkozók szíves figyelmét felhívjuk a 

"VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása" 

című pályázatra.

Ezen pályázat bírálati rendszerében az ISO 14001 Környezeti szabvány szerinti működés és tanúsítás 10 pontot jelent, hozzásegítve a pályázót a sikerhez.

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-418-21-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-

Az EUROCERT Kft nemzetközileg elismert NAH akkreditálással elvégezte az első ilyen referencia tanúsítást.

Örömmel állunk a gazdálkodók rendelkezésére.

 

Oláh Péter

ügyvezető igazgató

okl. üzemszervező agrármérnök,

MSc. természeti erőforrások - Ohio Állami Egyetem,

MSc. agronómia, talajtan, talajkémia - Ohio Állami Egyetem,

ISO 14001 környezeti menedzsment rendszer (KIR) vezető auditor 

 


Az ISO 9001:2015 szabvány felülvizsgálatát befejezték.

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) TC 176-os bizottsága döntött: megerősítik az ISO 9001:2015 szabványt, nem folytatják annak frissítését.

A következő frissítési periódus után 2030 körül változhat a szabvány.

 


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a távauditokra vonatkozó szabályok szerint zökkenőmentesen folytatjuk munkánkat. A témával kapcsolatos kérdéssel kérem forduljanak hozzánk.


 2020 január elseje után a MEBIR rendszereket az MSZ ISO 45001 szabvány szerint akkreditáltan tanúsítjuk.


Minden kollégánknak, parnerünknek áldott karácsonyt és sikeres új évet kívánunk.


2019. decemberében sikeresen befejeződött a NAH felügyeleti ellenőrzése. Ennek keretében áttértünk a 45001 MEBIR szabvány akkreditált tanúsítására.

 


Felhívjuk figyelmüket, hogy az EUROCERT Kft szervezésében Dr. Martin Andrea (Geber Consulting GmbH) élelmiszerbiztonsági vezetőnk által HALAL tanúsításért lehet jelentkezni.    

 


Nemzetközi megmérettetés után az APTEKIAS PRODOKCIJA (Unipharma) Lettországi-Indiai vállalat cégünket választotta GMP rendszerének tanúsítására. Október végén az audit sikerrel lezárult.

A kiválasztáshoz hozzájárult, hogy cégünk nemzetközileg is ismert ezen a területen, s élelmiszer kiegészítő termelő cégeknél ilyan tanúsítási munkát végeztünk.

 


Az egyik tanúsított partnerünk értékelése munkánkról:

"Az értékelés nem automatikus x-ek hada volt. Régen voltam ennyire elégedett szolgáltatással. Nagyon köszönöm. Végre egy olyan ISO-t ismertem meg, ami valóban segíti a munkánkat és biztosítja, fenntartja és bennt tartja a cégben a minőséget."

 


Az új MEBÍR szabványra (ISO 45001) átálláshoz info:

A_tanúsított_szervezetek_áttérése_az_új_45001_szabványra

 


Március 28.-án részt vettünk a HOSZ (Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége) "Körforgásos gazdaság hazai megvalósítása" konferencián.

Ez is jól szervezett, érdekes program volt!


2019. március 7.-én részt vettünk az EOQ MNB EUROPEAN ORGANIZATION for QUALITY, Magyar Nemzeti Bizottság)  "Innováció - Minőség-Versenyképesség" konferencián.

Gratulálunk az EOQ MNB-nek és az előadóknak a tarttalmas előadásokért, rendezésért.


Több EUROCERT auditor részt vett a MUFOSZ március elseján rendezett ISO 45001 képzésen.

_____________________________________________________________________________________________

A februári Vízmű Panoráma lapban megjelent a "Gondolatok a kommunális szennyvízoszap talajokra gyakorolt hatásáról" című cikk Oláh Péter tollából.

_________________________________________________________________________________________________

A Zöld Ipar februári számában Oláh Péternek kettő írása jelent meg:

- Hulladék státusz vége ( EOW) - EMAS vahy ISO címmel, illetve

- A kavitáció jelenségen alapuló szennyvízkezelési technológia ismertetése. (Kérésre szívesen elküldjük a cikkeket.) 

_________________________________________________________________________________________________

Az EUROCERT Kft. sikeresen zárta a 2018-as évet.

_________________________________________________________________________________________________

Auditoraink részt vettek a MUFOSZ ISO 45001 képzésén.


A VÍZMŰ PANORÁMA lap októberi számában és a ZÖLD IPAR MAGAZIN 4. számában az ügyvezető olvashatják Oláh Péter cikkét "Gondolatok a szennyvíziszapról - belefulladunk?" címmel.  


2018. 10. 11.-én megtartottuk éves áfogó audori képzésünket.


2018. 06. 10.-e az akkreditálás világnapja.  Ennek apropójából kérjük olvassa el az alábbi gondolatokat:

 

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG (NAH) MAGYAR GAZDASÁGOT VÉDŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE

Hazánkban gazdasági érdek, hogy ahol előírt bármiféle akkreditálásra visszavezethető vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás, stb. az a NAH felügyeletével, vagy a felügyeletben valórészvételével valósuljon meg, a diszkrimináció mentességet és kkv-nak elérhető akkreditálási díjat biztosítva.

 

Ma hazánkban vizsgálatot, ellenőrzést, tanúsítást, stb. az alábbi akkreditálási szituációkkal lehet végezni:

1, magyar –nemzetközileg elismert - akkreditálással,

2, külföldi akkreditálással, amely akkreditálási folyamatba meghívják a magyar akkreditálást, ha az nemzetközileg elfogadott rendszerben történik,

3, külföldi akkreditálással, amely folyamatban nem vett részt magyar fél,

4, akkreditálás nélkül

 

Alaptétel: a Világkereskedelmi Szervezetben a nemzetközileg elismert akkreditálásra visszavezethető áru és szolgáltatás szabadon áramolhat!

Hazánknak a legelőnyösebb az 1. pontban leírt szituáció: ekkor a magyar jogszabályokat, joggyakorlatot jól ismerő kontrollra lehet visszavezetni a tevékenységeket, valamint a teljes információáramlás határokon belül marad.

A 2. pontban leírtak akkor előnyösek, ha egy szervezet export orientáltságú, és mindenképp nemzetközileg, vagy a célországban ismert okiratra, stb. van szüksége. Itt felvetődhet valamilyen mértékű (biztonsági) kockázat, mivel az információk határokat lépnek át. (A NAH egyébként rendelkezik nemzetközi elismertséggel, legfeljebb hírneve, történelme kisebb, mint egy angol vagy német akkreditálás).

 

A 3. és 4. szituáció komoly kockázatokat rejt magában.

 

Az akkreditálással kapcsolatban alapvető elvárás a pártatlanság, diszkrimináció mentesség (tilos az indokolatlan hazai pozitív diszkrimináció, viszont a követelményeken bizonyos feltételeket lehet „szorítani” – jó értelemben vett politikus hazai érdekvédelem /lásd később/, valamint a kkv-ék számára nem megterhelő szolgáltatási díj alkalmazása – megelőzve a nyugati multinacionális cégek totális beépülését a szektorba.) A NAH tevékenysége a teljes nemzetgazdaság hitelességét növeli!

 

Néhány példa:

 

1,  A Szlovák Akkreditáló Testület (SNAS) a felszíni vizek vizsgálata terén a saját maga szervezte körmérésen való részvételt igényli. Ebben a témában tehát csak szlovák akkreditálással rendelkező laborok juthatnak üzleti megbízásokhoz.

 

  1. Hazánkban élő vizek minőségi vizsgálatában csak a magyar hatóságnál regisztrált, akkreditált laborok vehetnek részt. (Ez jó példa.)

 

  1. A magyar hatóságok laborvizsgálatok terén útmutatókat adnak ki. Ezeket a külföldi szervezetetek külföldi akkreditálással általában nem ismerik, mivel a külföldi akkreditálónak nincs magyar feltételeket ismerő szakembere, így ez nem nevesül követelményként (ez már diszkrimináció!).

 

  1. Az EU körforgásos gazdaságának egyik alappillére a Hulladék Státusz Vége (EOW – End of Waste) feltételrendszer. Külföldi tanúsító szervezetek EU-s rendeleteket egyoldalúan magyarázva a magyar hulladéktörvényt megkerülve a hazai vállalkozásoknak –jó pénzért- adtak ki három évre szóló tanúsításokat hulladékból termék minősítésére, ami nagyon komoly szakmai gondokat vet fel. Ráadásul ezen rendszer nem akkreditált.

 

  1. Több éve a magyar élelmiszerbeszállítókat –az akkreditálási rendszert megkerülve (ISO 22000 Élelmiszerbiztonság)-, a német tulajdonban lévő kereskedő cégek az IFS (International Food Safety), az angol tulajdonú kereskedők pedig a BRC-Global Standard for Safety rendszerek tanúsítását írják elő óta, komoly gondokat okozva (és természetesen fejlődést is).

 

  1. A nemzetközileg elismert akkreditált rendszert (és bizonyos fokig a nemzeti jogszabályokat) megkerülve létrehozták az SCC-t (SCC Sicherheits Certifikat Contraktoren - Biztonsági tanúsítással rendelkező szolgáltatók) rendszerét – holland-német-osztrák összefogással. Ezt elsősorban a nyugat-európai országokba irányuló munkavégzéseknél írják elő (azért hazai mamut cég is követeli). Az SCC külön terhet, költséget ró a szolgáltatóra, nem egységesen elismert, valamint helyenként a magyar jogszabályoknál gyengébb illetve attól eltérő követelményeket fogalmaz meg. Itt az ISO 45001 (OHSAS 18001 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer) egységesen elismert, akkreditált tanúsítást lehetne alkalmazni! (Nyugaton VPP -Voluntary Protection Program – Önkéntes Védelmi Program keretében az ilyen tanúsított cégek nagyobb bizalmat kapnak a hatóságtól, sőt a biztosító társaságok csökkentik díjaikat irányukban.)

 

7, Németországban a nemzetközi akkreditálási rendszert megkerülve – egy magánvállalkozás állami segédlettel – kifejlesztette az ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) „szabványt”, rendszert (Bioüzemanyagok fenntarthatósága) a 2009/28 EU rendeletre hivatkozva. Hazánkban ez úgy jelentkezik, hogy az a kkv, amelyik használt sütőolajat gyűjt, csak ilyen tanúsítvánnyal rendelkező cégnek adhatja tovább (vagy a beszerzési forrásairól minden infót az ISCC-vel rendelkező vevőnek kell átadnia), pedig erre a tevékenységre rendelkezik hatósági engedéllyel.

A fentiekhez kapcsolódva a közbeszerzéseknél is szükséges lenne hitelesebb piac kialakítása: a részvevő számára előírás lehetne minőség-, környezetirányítási, vagy akár munkabiztonsági rendszer tanúsítottság a fenti akkreditálási feltételekkel. Fontos lenne a tevékenységekben a joghatással bíró mérések, ellenőrzések, stb. a fenti rendszer szerinti akkreditálásra való visszavezethetősége.

A fentieket összefoglalva: a hiteles, nemzetközileg elismert magyar akkreditálást jobban helyzetbe hozva a hazai gazdaság részvevőit segítjük, megelőzve a nem előnyös külföldi beavatkozásokat, s nemzetbiztonsági kockázatokat.

 


 Az Akkreditálási Tanácsban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017 évi jelentésének egy részét véleményezzük a Gazdasági Minisztérium számára.


Egy kanadai multinacionális vállalat győri termelési központjának komplex HSE ellenőrzését végeztük el május ban, amelyről angol nyelvű jelentést adtunk át.


A MUFOSZ 2018 áprilisi Nemzetközi Munkavédelmi Konferencia támogatója és aktív résztvevője.


Cégünk 2018 első negyedévében részt vett a Bay Zoltán Agriforvalor biomassza és innováció management programon.  


 

bejegyzés 2017.03.30.

A NAH kiadta az EUROCERT akkreditálási okiratát.

(Megtekinthető a "Cégbemutató" lapon.)


bejegyzés 2017.01.31.

A NAH nyilatkozatot adott ki az EUROCERT akkreditáltságának "folyamatban lévő állapotáról".


bejegyzés 2016.11.

Örömmel jelezzük, Oláh Péter ügyvezető igazgatót meghívták a

  1. Nemzeti Akkreditáló Hatóság mellett működő Pártatlansági Tanácsadó Testület tagjává, valamint a
  2. III: Szakmai Bizottság: az irányítási rendszerek és személyek tanúsítása, EMAS és Üvegházhatású gázok hitelesítés szakterületén tagnak.

Tisztelt Partnerünk!

(A szabványváltással kapcsolatos híreink.)

bejegyzés 2015

Önök sikeresen működtetik az általunk tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 és, vagy MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti minőség / környezet irányítási rendszerüket.

Mint már jeleztük, megjelent a két szabvány új, 2015-ös változata, a közzététel dátuma: 2015 09. 15.

A szabványokat magyarul az MSZT még ebben az évben (2015) ki fogja adni.

Az alábbiakban továbbadjuk az MSZT hírleveléből az Önöket érintő, az új szabványokra történő átállásra vonatkozó információkat.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) és MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) szerint tanúsított szervezetek teendői:

- megismerni az új szabványok követelményeit;

- meghatározni a különbségeket, amelyeket kezelni kell, hogy a szervezet megfeleljen az új követelményeknek;

- kidolgozni egy bevezetési/végrehajtási tervet, amennyiben ez segíti a szervezetet a követelményeknek való teljes körű megfelelésben;

- biztosítani a megfelelő képzést és a tudatosságot elérni valamennyi fél számára, akik hatással vannak a szervezet eredményességére;

- aktualizálni a meglévő irányítási rendszert, hogy megfeleljen a felülvizsgált követelményeknek, és igazolni ennek eredményességét;

- kapcsolattartás a tanúsító szervezettel az áttérési intézkedéseket illetően.

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti, vagy rendkívüli audit keretében, mely a szervezet döntése, egyeztetve a tanúsító testületével.

Leginkább a megújító auditkor történő áttérést javasoljuk ügyfeleinknek, ez esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványok 3 éves érvényességi időtartammal kerülnek kiadásra.

Amennyiben az ügyfél valamelyik felügyeleti audit alkalmával térne át az új szabványokra, a ciklusban nem történik változás, a tanúsítvány érvényessége az eredetivel azonos lesz.

Három évvel az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 közzétételét követően az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

Az áttérési időszak alatt az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szerint kiadott tanúsítványok lejárati ideje meg kell egyezzen a 3 éves áttérési időszak végével, azaz 2018. 09. 15-tel.


bejegyzés 2016.04.01.

A jelenlegi MIR (kiadás dátuma 2009), és a jelenlegi KIR (kiad.: 2005) szabványok érvényessége 2018. szeptember 15.-én lejár. (lásd előző pont)

Így, az ezen szabványok tanúsítványainál a három éves időtartam nem érvényes. (Természetesen az időközbeni áttérés esetén a három éves ciklus rendje visszaáll.)

Az új szabványra/szabványokra való áttérésre normál esetben a soron következő felügyeleti auditon van lehetőség. A tervezett felügyeleti auditon történő áttérésért díjat nem számítunk fel, csak a felügyeleti audit szerződésben megállapodott költséget számlázzuk. Az új szabvány szerinti magyar nyelvű tanúsítvány kiadása ingyenes (hiszen az áttérés miatt a tanúsítványok cseréje szükséges), az idegen nyelvű tanúsítvány költsége nyelvenként 10.000,- Ft + áfa.

Ha az áttérést egy más időpontban kérik (több mint három hónap eltéréssel az eredetileg tervezett időponthoz viszonyítva), ezt rendkívüli auditként kell kezelnünk. Ilyen esetben egy felügyeleti audit költségét számlázzuk.


A későbbiekben is tájékoztatjuk Önöket a friss tudnivalókról.

AZ ÁTTÉRÉSSEL KAPCSOLATOS KÉPZÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE.

Sikeres áttérést kívánva:

 

EUROCERT Kft.Utolsó frissítés: 2022-03-30 12:50:35

Copyright © 2018 EUROCERT Kft. | NAH által akkreditált tanúsító!